40 ÅR AV VÄRMEBEHANDLING PÅ GLOBAL NIVÅ

Vi har arbetat inom värmebehandlingsindustrin sedan 1974. Företagets historia började med några djärvt tänkande värmebehandlingspionjärer.

Efter att ha arbetat för Svenska Cooperheat Ab i Sverige i ett antal år återvände Eero Jääskeläinen till Finland och grundade Oy Lämpökäsittely Ab (‘Heat Treatment Ltd’), som senare bytte namn till Lahden Lämpökäsittely Oy. Verksamheten, som startade i liten skala, har ökat stadigt under de senaste fyra decennierna. Ännu mer fart för tillväxten gav investmentbolaget Panostaja Oyj, som 2007 köpte de två finska företag som specialiserar sig på värmebehandling: Lahden Lämpökäsittely Oy och Heatmasters Oy. Sedan dess har vi varit en del av den gemensamma koncernen Heatmasters Group och ett gemensamt, lätt igenkännbart varumärke.

UPPSKATTADE SPECIALKUNSKAPER

Idag är vi kända som en av Europas ledande leverantörer av värmebehandlingslösningar och ”trollkarlar” inom värmebehandling. Vi erbjuder speciallösningar för värmebehandling av metaller med ett brett utbud av maskiner, utrustning och värmebehandlingstjänster både i våra egna lokaler och på plats hos kunder. Vårt stora distributörsnätverk säljer också maskiner och utrustning även utanför Europa – t.ex. Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Afrika. Våra kunder uppskattar vår kvalitetscertifierade expertis, som bygger på lång och mångsidig erfarenhet, vilket är sällsynt i dagens värld. Därför har vår expertis även utnyttjats i tjänster utanför Europa, från Asien till Sydamerika.

Även om världen och svetsbranschen har förändrats ganska rejält under vår 40-åriga historia fokuserar vi fortfarande på samma saker: sakkunskaper i toppklass, den senaste teknologin och kundfokuserad service för de mest krävande och utvalda värmebehandlingsbehoven. Vårt flexibla arbete och arbetssätt samt våra närliggande värmebehandlingsresurser erbjuder kunderna tydliga kostnadsbesparingar. Vi tror att efterfrågan på våra styrkor och teknologier som verkligen hjälper kunden kommer att vara stark även i framtiden.

INNOVATIONER FÖR FÖRNYBAR KUNDBAS

I fortsättningen kommer vi att utveckla värmebehandlingsteknologin och våra tjänster för att uppfylla de föränderliga kraven och behoven hos den förnybara kundkretsens och industrin. När det gäller tjänsteinnovationer är det viktigt att bland annat kunna erbjuda kringtjänster till värmebehandling, som t.ex. dokumenthantering och effektiv fjärranvändning av tjänster. Förutom att växa, utöka vår internationella närvaro och utvecklas ser vi det som vår uppgift att föra över våra uppskattade värmebehandlingskunskaper till nästa generation – till kommande proffs på värmebehandling, framtidens trollkarlar. 

DET ÄR DAGS ATT FIRA!

 

 

ilkka_mujunen.jpg

 

Med festliga hälsningar,

Ilkka Mujunen
President & VD
Heatmasters Group

 

news4.jpg

news2.jpg

historia1.jpg

historia2.jpg

historia4.jpg

Vår viktigaste resurs har alltid varit kunniga människor. Våra experter är utbildade och erfarna proffs på värmebehandling.

historia5.jpg

historia3.jpg

historia6.jpg

Vår värmebehandlingsteknologi är av högsta klass och används vid installation och reparation av processrör på bl.a. kraftverk, raffinaderier och kärnkraftverk och naturligtvis inom verkstadsindustrin.

kuva_02_fix.jpg

Ett exempel på våra breda kunskaper: våra experter är huvudutbildare på specialkurser i värmebehandling som har godkänts av EWF.