Usługi serwisowe w elektrowni jądrowej Olkiluoto

Bloki elektrowni jądrowej Olkiluoto 1 i Olkiluoto 2 (OL1 i OL2) składają się z dwóch BWR (reaktorów wodnych wrzących), z których każdy wytwarza 890 MW energii elektrycznej. OL1 po raz pierwszy podłączono do krajowej sieci elektroenergetycznej Finlandii we wrześniu 1978 r., a OL2 w lutym 1980 r. Od tego czasu firma Teollisuuden Voima Oyj (TVO) systematycznie modernizuje jednostki produkcyjne OL1 i OL2 podczas corocznych wyłączeń i projektów modernizacyjnych zaplanowanych aż do 2038 roku, w celu zapewnienia bezpiecznych i wydajnych operacji. Heatmasters ponownie pojawił się tam , w gotowości do działania, podczas tegorocznej przerwy w pracy reaktorów, wykorzystując nasze rozwiązania do obróbki cieplnej podczas naprawy zaworów w OL1 i OL2.

OL1 & OL2 Annual Outage Maintenance.jpg
Elektrownia jądrowa Olkiluoto znajduje się na wyspie Olkiluoto nad rzeką Eura i jest własnością Teollisuuden Voima Oyj (TVO).

Przerwy śródroczne 2020

W tym roku roczne przerwy w instalacjach OL1 i OL2 przeprowadzono z pewnymi korektami z powodu trwającej pandemii COVID-19. Podjęto szereg działań w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa każdej osoby uczestniczącej w corocznych wyłączeniach. Wszystkie większe prace konserwacyjne, które nie były krytyczne ze względu na bezpieczeństwo lub dostępność, zostały przełożone na później. Wciąż jednak odbywało się wiele znaczących prac, w tym tankowanie reaktorów. Przy łącznej liczbie 730 pracowników wykonawców przeprowadzono 4800 faz prac. Całkowity czas trwania rocznych wyłączeń wynosił około czterech tygodni.

Obróbka cieplna Heatmasters u klienta

Podczas projektu, Heatmasters współpracował z Recion Oy, wiodącym dostawcą usług przemysłowych realizującym projekty w całej Europie i dostarczającym produkty prefabrykowane na całym świecie z niszową wiedzą specjalistyczną w zakresie wysokociśnieniowych rozwiązań dla rurociągów.

Heatmasters zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania obróbki cieplnej i usługi przemysłowe w dowolnym miejscu na świecie, koncentrując się na elastycznych i ekonomicznych rozwiązaniach, które nie obniżają jakości. Nasi operatorzy specjalizują się w pracach na miejscu prowadzonych w wielu branżach o wysokich standardach i wymaganiach jakościowych. W tym projekcie, oprócz dziesięcioleci doświadczenia w obróbce cieplnej, od naszych operatorówy wymagano dodatkowych testów merytorycznych i wielu certyfikatów bezpieczeństwa związanych z pracą w zakładzie.

Nasi Czarodzieje byli już zaznajomieni z wykonywaną pracą, ponieważ mieli wcześniejsze doświadczenie w pracy w tym miejscu w poprzednich latach. Prace konserwacyjne przebiegły sprawnie, mimo że obecna sytuacja w COVID-19 zmusiła do rozszerzenia zakresu spraw , które należało wziąć pod uwagę. Po przybyciu na miejsce nasi specjaliści od obróbki cieplnej przeszli przez stację dezynfekcji i otrzymali osobiste wyposażenie ochronne, takie jak maski. Z gory otrzymali od specjalnie powołanej grupy TVO  d/s monitorowania sytuacji związanej z coronawirusem   szczegółowe instrukcje postępowania na terenie elektrowni.

W pierwszym tygodniu nasz zespół przetransportował sprzęt na miejsce w OL2 i przygotował wszystko do obróbki cieplnej. Transport sprzętu na miejsce jest zawsze złożonym procesem w obrębie obiektów, takich jak elektrownie jądrowe, ze względu na ścisłe środki bezpieczeństwa i raportowanie. Nasi operatorzy obróbki cieplnej wykorzystali nasz transformator HM406T z kilkoma oporowymi matami grzewczymi podczas tego projektu.

HM406T2 jest półautomatycznym urządzeniem do wstępnego podgrzewania, odpowiednim do wstępnego podgrzewania części metalowych u klienta lub na budowie. Te urządzenia transformatorowe sterowane tyrystorami zostały zaprojektowane z myślą o użyteczności, a ich prosta i lekka konstrukcja umożliwia łatwą mobilność i wydajne podgrzewanie w dowolnym miejscu. Wraz z naszymi doświadczonymi operatorami było to idealne rozwiązanie dla tego projektu, który wymagał przemieszczania się na obiekcie.

Ze względu na lokalizację zlecenia, obowiązywały dalsze ograniczenia dotyczące swobodnego sprzętu i narzędzi. Oznaczało to, że nie mogliśmy przymocować mat grzewczych do części traktowanych za pomocą spinek i opasek, jak to zwykle jest wykonywane. Nasi specjaliści w dziedzinie obróbki cieplnej znależli jednak proste rozwiązanie i zastosowali drut termoparowy do zamocowania elementów grzejnych do wstępnego podgrzewania zaworów.

OL1 Annual Outage Works.jpg
“W tym roku roczne przerwy w pracy zakończyły się powodzeniem pomimo wyjątkowych okoliczności. ” – TVO

Po pierwszym tygodniu podgrzewanie przebiegło sprawnie , jeden z zaworów został naprawiony w OL2, a nasz zespół przeniósł się do drugiego obiektu. W OL1 dwa zawory zostaną wstępnie podgrzane i naprawione. Przenoszenie sprzętu z jednego urządzenia do drugiego nie trwało tak długo, ponieważ sprzęt znajdował się już na terenie zakładu, co zostało wzięte pod uwagę podczas planowania i mieliśmy dwa zawory, które wymagały wstępnego ogrzewania w OL1.

OL3 Visualization.jpg
Elektrownia jądrowa Olkiluoto z wizualizacją obecnie budowanego bloku OL3.

Oczywiście wszystkie procesy obróbki cieplnej zostały udokumentowane cyfrowo, a proces został wykonany zgodnie z naszym rozbudowanym systemem zarządzania jakością, zapewniającym najwyższy poziom obsługi klienta i jakości. Fazy prac zostały pomyślnie zamknięte, a śródroczne przerwy w dostawie energii w 2020 r. zostały zakończone, ponieważ jednostka produkcyjna Olkiluoto 1 (OL1) została ponownie podłączona do krajowej sieci elektroenergetycznej i rozpoczęła przesył energii elektrycznej 8 czerwca 2020 r.

„Współpraca z zespołem Heatmasters w elektrowni jądrowej Olkiluoto podczas corocznych prac związanych z konserwacją wyłączeń była świetna, w środowisku pracy, w którym panują niezwykle trudne warunki i wysokie standardy”.

-Miika Vähäkangas, Koordyntor ds.  spawalnictwa i QC / A, Recion Oy

Oprócz wstępnego podgrzewania u klienta i obróbki cieplnej po spawaniu (PWHT) Heatmasters zapewnia rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, w tym:

• Obróbka cieplna dużych przedmiotów w stałych lub przenośnych piecach tymczasowych

• Suszenia wymurówki ognioptrwałej

• Szeroki zakres usług przemysłowych (NDT, obróbka powierzchni, spawanie itp.)

• Zaawansowane technologicznie urządzenia do obróbki cieplnej (piece, transformatory, systemy kontroli temperatury itp.)

• Modernizacje wszystkich urządzeń do obróbki cieplnej producenta

Link do strony usług

Skontaktuj się z nami


Zdjęcia: Hannu Huovila / TVO.