Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

eu.jpg

Firma Heatmasters Poland sp z o.o., w ramach konsorcjum firm, bierze udział w projekcie europejskim pod nazwą:

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Nr projektu: POIR 4.1.4 -00-0047/16 ,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest opracowanie konstrukcji i wykonanie innowacyjnego opancerzonego lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego przeznaczonego do zabezpieczenia i ochrony żołnierzy lub funkcjonariuszy pełniących zadania operacyjne w okresie pokojowym i podczas działań wojennych lub stabilizacyjnych (np. punktów kontrolno-obronnych, baz lub innych obiektów strategicznych, lotnisk, instalacji). W projekcie zaplanowano wykonanie kontenera spełniającego 2 poziom ochrony zgodnie z dokumentem NATO Stanag 4569A, z rozszerzeniem o wyższą odporność na przebicie wybranymi rodzajami pocisków przeciwpancernych. Cel projektu zostanie osiągnięty przez zastosowanie blach z nanostrukturalnej stali bainitycznej, które charakteryzują się wysoką odpornością na punktowe wysokoenergetyczne oddziaływania udarowe.

Zastosowanie blach ze stali nanostrukturalnych przyczyni się do poprawy co najmniej dwóch parametrów użytkowych wyrobu:

  • wzrost stopnia ochrony balistycznej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa załogi (użytkowników);
  • obniżenie o 30 % masy opancerzenia obiektu.

Do zadań Heatmasters w ramach konsorcjum należy:

  • przygotowanie innowacyjnej infrastruktury i testowe cykle obróbki cieplnej
  • finalna obróbka cieplna  partii blach do wytworzenia kontenerów prototypowych

Liderem projektu jest Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach

expertise.png