Ogłoszenie o przetargu wycinanie otworów w 12 arkuszach blachy

eu.jpg

Będzin 01.08.2020

Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi wycinania wodą otworów w 12 arkuszach blachy o grubości 8mm wg podanych wymiarów na potrzeby projektu POIR 4.1.4-00- 0047/16 pt. Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjnoobronnego (LOOK) ze stali nanokrystalicznych , ultrawytrzymałych

1. Założenia do oferty:
    a. Rysunek

h8_1.9..PNG

    b. Termin wykonania- do 02.09.2020 ( PARAMETR KRYTYCZNY )
    c. Usługa wraz odbiorem i dostawą materiału ( PARAMETR KRYTYCZNY)
    d. Cena-( PARAMETR KRYTYCZNY)

2. Wszelkie dodatkowe pytania techniczne mogą być składane mailowo na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy.

3. Oferty mogą być składane na adres marcin.skurczynski@heatmasters.net lub osobiście w siedzibie firmy do dnia 15.08.2020

4. Zamówienie do reazliacji zostanie wystawione do dnia 01.09.2020

5. Realizacja zakupu wybranego produktu nastąpi w miesiącu wrześniu 2020 roku

Dyrektor Zarządzający
Marcin Skurczyński

allekirjoitus.PNG