Obróbka cieplna w bio-ciepłowni Kymijärvi III zlokalizowanej w Zielonej Stolicy Europy 2021

Operatorzy obróbki cieplnej Heatmasters byli obecni na miejscu w bioelektrociepłowni Kymijärvi III przed jej oddaniem do użytku w 2019 r. Teraz są tutaj znowu, aby wykonać prace związane z obróbką cieplną w ramach projektu obejmującego instalację dodatkowych rurociągów. Elektrociepłownia Kymijärvi III wykorzystuje certyfikowaną, zrównoważoną biomasę drzewną jako paliwo, zapewniając najbardziej przyjazne dla środowiska ogrzewanie miejskie w Finlandii dla miasta Lahti.

Lahti - Zielona Stolica Europy 2021

Lahti zostało wybrane Europejską Zieloną Stolicą 2021, tytułem przyznawanym przez Komisję Europejską za zasługi w pionierskich działaniach na rzecz środowiska, innowacjach i rozwiązaniach problemów środowiskowych oraz dawanie przykładu innym miastom. Miasto podziela wizję śmiałego, zielonego miasta z wieloma celami, takimi jak:

• Zostać miastem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r., dziesięć lat przed pozostałą częścią Finlandii

• Zmniejszyć emisji gazów cieplarnianych o 80% w porównaniu z poziomami z 1990 roku do 2025 roku

• Zostać miastem z gospodarką o obiegu zamkniętym, bez odpadów, do 2050 r

• Chronić przyrodę oraz cenne obszary wód powierzchniowych i gruntowych

• Zachęcać do korzystania ze zrównoważonych środków transportu, takich jak spacery, jazda na rowerze, jazda na nartach i transport publiczny

Kymijärvi3.JPG
Elektrociepłownia Kymijärvi III dostarczyła ciepło do miejskiej sieci ciepłowniczej Lahti po raz pierwszy 6 sierpnia 2019 r. Zdjęcie z Lahti Energia.

Bioelektrociepłownia Kymijärvi III

Znaczącym krokiem w kierunku osiągnięcia tych celów był projekt bioelektrociepłowni Kymijärvi III, zapoczątkowany w 2014 r. przez lokalną spółkę ciepłowniczą Lahti Energia. Elektrociepłownia Kymijärvi III o mocy 190 megawatów, zastąpiła obecnie opalaną węglem elektrownię Kymijärvi I, która została uruchomiona w latach 70. XX wieku, zmniejszając emisje dwutlenku węgla (CO2) przez Lahti Energia o około 600 000 ton rocznie.

Energooszczędny kocioł wielopaliwowy w elektrowni CFB (z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym) umożliwia stosowanie wielu paliw stałych oprócz certyfikowanej biomasy, co zabezpiecza działalność zakładu w przyszłości i może przynieść zmiany w polityce energetycznej i na rynkach. Obecnie elektrociepłownia ma moc cieplną 190 megawatów i dysponuje wyposażeniem umożliwiającym również produkcję energii elektrycznej w przyszłości. Zakład wykorzystuje innowacyjne technologie, aby zapewnić recykling wszystkich odpadów procesowych i wyeliminować przedostawanie się siarczanów do zbiorników wodnych.

Usługi obróbki cieplnej Heatmasters

Heatmasters ma za sobą dziesięciolecia doświadczeń w obróbce cieplnej w wielu branżach, w tym w obróbce cieplnej elementów kotłów CFB i pracach w obiektach przemysłu energetycznego.

Nasi Czarodzieje Metalu pracowali na miejscu przez około 18 miesięcy przed uruchomieniem zakładów, świadcząc szeroki zakres usług obróbki cieplnej. Teraz nasi operatorzy byli ponownie na miejscu, aby świadczyć usługi obróbki cieplnej podczas dodatkowych prac instalacyjnych , które zostały wykonane w celu zapewnienia płynnej i niezawodnej produkcji ciepła we wszystkich warunkach eksploatacyjnych w bioelektrociepłowni Kymijärvi III.

Kilku naszych operatorów wyposażonych w 4 sześciokanałowe urządzenia do obróbki cieplnej o mocy 40 kVA wykonało prace związane z podgrzewaniem wstępnym i obróbką cieplną po spawaniu (PWHT) w zakładzie zlokalizowanym tuż obok siedziby Heatmasters. Urządzenie do obróbki cieplnej Heatmasters HM406T, oraz nasz doświadczony zespół Czarodziejów zapewniły, że obróbka cieplna była prawidłowo udokumentowana i spełniała najwyższe standardy jakości.

 KYVO2_2019.jpg

HM406T to w pełni zautomatyzowane urządzenie do obróbki cieplnej, przeznaczone do podgrzewania i wyżarzania elementów metalowych. Urządzenie posiada najnowocześniejszy system kontroli temperatury, dzięki czemu ustawianie, sterowanie, monitorowanie i dokumentowanie parametrów obróbki cieplnej odbywa się szybko i dokładnie. Urządzenia do obróbki cieplnej Heatmasters są również łatwe w transporcie, ważą połowę mniej niż  tradycyjne urządzenia tego typu i są dostatecznie małe, aby przemieszczać je ręcznie, nawet przez drzwi itp., co jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w przypadku prac związanych z obróbką cieplną na budowach, takich jak podczas tego projektu.

„Wykonaliśmy dodatkowe prace związane z orurowaniem, aby zapewnić płynną i niezawodną produkcję ciepła we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Współpraca z Heatmasters była bardzo dobra dzięki wysoko wykwalifikowanemu personelowi. ”
-Esa Tepponen, kierownik projektu, Lahti Energia

 Kymijärvi3_1.JPG

Heatmasters z niecierpliwością oczekuje na przyszłe wyzwania, wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w wysokiej jakości obróbce cieplnej i usługach przemysłowych.

Oprócz wstępnego podgrzewania i obróbki cieplnej po spawaniu (PWHT), Heatmasters zapewnia niestandardowe rozwiązania, w tym:

• Obróbka cieplna detali w piecach stacjonarnych

• Obróbka cieplna dużych detali w przenośnych piecach tymczasowych

• Suszenie wymurówek ogniotrwałych

• Szeroki zakres usług przemysłowych (badania nieniszczące, obróbka powierzchni, spawanie itp.)

• Zaawansowany technicznie sprzęt do obróbki cieplnej (piece, transformatory, systemy kontroli temperatury itp.)

• Modernizacje wszystkich urządzeń do obróbki cieplnej innych producentów

 

Czytaj więcej o usługach  Heatmasters :
http://www.heatmasters.net/pl/services/