Obróbka cieplna przeprowadzona w zakłądach Montes del Plata w Urugwaju

W ostatnich miesiącach 2020 roku Czarodzieje Metalu opuścili Finlandię i udali się do Urugwaju podczas trwającej pandemii COVID-19. Wyposażeni w urządzenia do obróbki cieplnej Heatmasters nasi specjaliści współpracowali z personelem firmy Andritz przy wymianie kolan i ściągów w kilku przegrzewaczach, podczas których wymagana była obróbka cieplna na miejscu. Prace te miały miejsce podczas corocznego projektu utrzymania ruchu w elektrowni, oficjalnie nazwanego „PGP 2020 (Parada General de Planta)”.

Montes del Plata Mill

Montes del Plata Mill to młyn do masy celulozowej z drewna eukaliptusowego znajdujący się w południowym Urugwaju. Jest prowadzony jako joint venture pomiędzy Stora Enso i Arauco. Kompleks przemysłowy Montes del Plata jest przyjazny dla środowiska, stosuje nowsze rozwiązania technologiczne, które gwarantują minimalny wpływ na środowisko, spełnia wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska ustanowione przez Unię Europejską (IPCC) i działa zgodnie z najlepszymi dostępnymi w branży technikami (IPPC-BAT). 

 UruguayMontesDelPlataMillHeatmasters.jpg

Montes del Plata posiada 190 000 hektarów ziemi i dzierżawi 56 500 hektarów, a firma wdrożyła standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej - FSC® i uznawany na całym świecie PEFC™-, które certyfikują 100% jej plantacji. Montes del Plata jest również największym prywatnym wytwórcą energii w Urugwaju, trzecim co do wielkości producentem po elektrowniach wodnych Salto Grande i Palmar. Firma odprowadza nadwyżkę energii w wysokości około 500 GWh rocznie do krajowej sieci Urugwaju, co odpowiada około 5% całkowitego zapotrzebowania kraju na energię i przyczynia się do konwersji jego planu energetycznego na odnawialne źródła energii, minimalizując zużycie paliw kopalnych.

Proces produkcji masy celulozowej 

Zrębki drewna

Drewno transportowane jest do kompleksu przemysłowego ciężarówkami i barkami, po czym jest przetwarzane na mniejsze kawałki zwane wiórami, aby zmniejszyć i ujednolicić ich rozmiar, jednocześnie ułatwiając proces fermentacji.

Gotowanie

Wióry trafiają do komory fermentacyjnej. Do wiórów dodawana jest mieszanina wody i substancji chemicznych zwana ługiem białym, co powoduje oddzielenie się włókien celulozowych od ligniny, wysokoenergetycznego składnika drewna, pod wysokim ciśnieniem i temperaturą.

Wybielanie

Miazga z procesu gotowania jest filtrowana, myta, a następnie bielona. To zmienia kolor miazgi z brązowego na biały.

Suszenie

Białe arkusze przechodzą przez suszarki, aż zawartość wody spadnie poniżej 10%. Następnie są cięte, grupowane w bele i pakowane.

Chemikalia i składniki drewna z tego procesu są zagęszczane i spalane, wytwarzając parę i energię elektryczną. Niepalne składniki są ponownie włączane do procesu produkcji miazgi. Energia i substancje chemiczne w zakładzie są odzyskiwane i ponownie wykorzystywane, dzięki czemu proces Kraft jest ekonomicznie i ekologicznie opłacalny. Emisje do atmosfery składają się w 99% z pary wodnej i spełniają najbardziej rygorystyczne krajowe i międzynarodowe normy środowiskowe, podobnie jak ścieki ciekłe.

 

Zakres projektu i obróbka cieplna

Zakres prac obejmował wymianę 6 kolanek i 48 par ściągów w przegrzewaczach II, III i IV kotła regeneracyjnego (RB). Prace (łącznie z transportem sprzętu) zostały zakończone w ciągu 6 dni w listopadzie 2020 roku.

Podczas wymiany kolan i ściągów wymagane było wyżarzanie. Wyżarzanie to proces obróbki cieplnej, który zmienia właściwości materiału, aby zwiększyć jego ciągliwość i zmniejszyć jego twardość.

Oprócz kolanek i ściągów przegrzewacza, obróbce cieplnej poddane  zostały również ododnienia

Wymagane były certyfikaty obróbki cieplnej dla każdego procesu nagrzewania, a nasz innowacyjny sprzęt zapewniał szybką i dokładną dokumentację cyfrową. 

HeatmastersLocalHeatTreatmentUruguayMontesDelPlataMill_SMALL.jpg

Sprzęt do obróbki cieplnej

Czarodzieje Metalu byli wyposażeni w dwia urządzenia do obróbki cieplnej HM406T_R26 o mocy wyjściowej 40kW i 6 kanałach grzewczych. Te w pełni automatyczne sterowane tyrystorowo urządzenia do obróbki cieplnej zostały zaprojektowane z myślą o użyteczności: ich prosta i lekka konstrukcja umożliwia dużą mobilność, a obróbka cieplna może być przeprowadzona w każdym miejscu. Nasi Czarodzieje otrzymali pozytywne opinie na temat kompaktowej konstrukcji sprzętu, która pozwoliła urządzeniom pozostać na miejscu w wąskich korytarzach zakładu co znacząco skracało czas potrzebny na ewentualne przenoszenie i nie generowało dodatkowych problemów. 

HeatmastersUruguayMobileHeatTreatmentEquipment_SMALL.jpg

Najnowocześniejszy komputerowy system kontroli temperatury urządzeń zapewnia cyfrowe, łatwe i dokładne ustawianie, sterowanie, monitorowanie i cyfrową dokumentację procesu obróbki cieplnej, nawet zdalnie. Oznacza to również, że zewnętrzny rejestrator temperatury nie jest wymagany. Jednostki te są również prawie bezobsługowe, zapewniając opłacalne i bezproblemowe operacje podgrzewania, ale na wszelki wypadek nadal mieliśmy na miejscu trzecią jednostkę zapasową. Obejrzyj sprzęt Heatmasters

Covid19- środki ostrożności

Ze względu na trwającą pandemię, podczas realizacji projektu obowiązywało wiele ograniczeń i środków bezpieczeństwa. Nasz personel został przetestowany i poddany kwarantannie przed podróżą i przybyciem na miejsce. Sprzęt ochronny był zawsze noszony, a kontakt między pracownikami był ograniczony za pomocą plastikowych ekranów, oddzielnych zmian i ograniczeń co do liczby personelu w każdym obszarze. Niestety, niektórzy z naszych Czarodziejów nie mogli podróżować do Urugwaju z powodu możliwej ekspozycji na COVID-19. Spowodowało to pewne przesunięcia w zakresie robót, ale dzięki doskonałej etyce pracy naszego personelu oraz pomocy w przenoszeniu i pakowaniu sprzętu od naszych partnerów na miejscu byliśmy w stanie zakończyć prace w zaplanowanym terminie.

Jesteśmy niezwykle zadowoleni z pracy wykonanej przez Heatmasters, pomimo wyzwań spowodowanych pandemią. Potrzebny był duży wysiłek, aby praca została wykonana zgodnie z harmonogramem, a specjaliści od obróbki cieplnej Heatmasters byli elastyczni, a ich zaangażowanie w pracę było wzorowe. Praca z „Czarodziejami  Metalu” była łatwa, ponieważ są profesjonalistami i wiedzą, co robią. Sprzęt i narzędzia nadawały się również do prac w Montes del Plata.
-Jukka Repo, inżynier serwisowy, kotły regeneracyjne w ANDRITZ OY 

MontesDelPlataMillHeatmasters.jpg

Heatmasters z niecierpliwością oczekuje przyszłych wyzwań, wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w wysokiej jakości obróbce cieplnej i usługach przemysłowych.

Oprócz podgrzewania do spawania i obróbki cieplnej po spawaniu (PWHT), Heatmasters zapewnia niestandardowe rozwiązania, w tym:

• Obróbka cieplna detali w piecach stacjonarnych

• Obróbka cieplna dużych detali w przenośnych piecach tymczasowych

• Suszenie wymurówek ogniotrwałych

• Szeroki zakres usług przemysłowych (badania nieniszczące, obróbka powierzchni, spawanie itp.)

• Zaawansowany technicznie sprzęt do obróbki cieplnej (piece, transformatory, systemy kontroli temperatury itp.)

• Modernizacje wszystkich urządzeń do obróbki cieplnej producenta

Zobacz usługi Heatmasters

Skontaktuj się z nami

 

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o Stora Enso

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o Montes del Plata