Obróbka cieplna i usługi przemysłowe

Heatmasters jest firmą usługową od jej założenia 45 lat temu. Dzięki nowemu modelowi serwisowemu, poszerzamy zakres usług poza obróbką cieplną na różne rodzaje innych usług przemysłowych. Centrum serwisowe Heatmasters w Turku w Finlandii od kilku lat prowadzi zintegrowany model procesu, w którym Heatmasters odbiera ramy zaworowe od producenta, wykonuje ich wyżarzanie w centrum serwisowym Heatmasters, a następnie transportuje towary do piaskowania i malowania a na koniec dostarcza je  klientowi producenta. Heatmasters optymalizuje cały proces, co oszczędza czas i wysiłek producenta. To dobry przykład, jak nowy model usług przynosi korzyści firmom spawalniczym i produkcyjnym.

Dia1.JPG

Stosujemy również model serwisowy dla procesu dostaw do firm utrzymania ruchu i naprawczych działających w różnych zakładach: elektrowniach, rafineriach ropy naftowej, zakładach chemicznych, celulozowniach itp. Obecnie na Śląsku, w Polsce, Heatmasters rozpoczyna nowy projekt zapewniając testy NDT, a także usługi spawalnicze oprócz usług obróbki cieplnej w zakresie konserwacji instalacji CHP (elektrociepłowniczej). Kompleksowa oferta usługowa Heatmasters ułatwia klientowi planowanie i realizację projektów, ponieważ jest mniej punktów krytycznych

Dia2.JPG

Dia3.JPG

Stopniowo nasi klienci przechodzą od pojedynczych zadań obróbki cieplnej i projektów do „kompleksowej obsługi ”, w tym pakietu usług przemysłowych, a wreszcie do wartości partnerstwa, w którym Heatmasters zarządza wybraną częścią procesu dostawy do klienta z tworzeniem wartości i ciągłym doskonaleniem obowiązków i celów.

Kontakt: Erik Eroma / Finlandia; erik.eroma@heatmasters.netMarcin Skurczyński / Polska; marcin.skurczynski@heatmasters.net