SYSTEM JAKOŚCI

Obsługując naszych klientów, wykonujemy wysokiej jakości prace zgodnie z istniejącymi normami i wymaganiami. Opieramy naszą działalność na obsłudze klienta I jakości podejścia. Wykonujemy usługi obróbki cieplnej zgodnie z instrukcjami klienta spełniając wymagania systemu jakości ISO 9001. Instrukcje robocze oparte są normę EN ISO 17663-2009”Wytyczne dotyczące wymagań jakościowych dla obróbki cieplnej związanej ze spawaniem i procesami pokrewnymi”   

Poza tym spełniamy standardy normy bezpieczeństwa pracy ISO 45001.

Poza  spełnianiem wymogów powyższych norm i zasad , nasz personel jest szkolony i certyfikowany w „Europejskim Systemie Obróbki Cieplnej Połączeń Spawanych”, zgodnie z  zasadami EWF-628r1-10, normy Europejskiej Federacji Spawalnictwa. 

Dokumentacja

Każda obróbka cieplna jest dokumentowana w formie certyfikatu obróbki cieplnej, który jest oficjalnym dokumentem  wykonani pracy. Jeżeli zakres projektu tego wymaga, to jest możliwe aby dokumenty dostarczone były w wersji elektronicznej na płycie CD. 

Jednorodna temperatura w piecu

Równomierność  temperatury w piecach sprawdzana jest poprzez regularne pomiary rozkładu temperatury.  Pomiary te wykonywane są co 36 miesięcy lub po każdej naprawie pieca.

Kalibracja

Nasze urządzenia do obróbki cieplnej są kalibrowane regularnie co 6 miesięcy, za pomocą przyrządów, które są legalizowane w autoryzowanych laboratoriach.

Pobierz certyfikaty jakości tutaj