LAATUJÄRJESTELMÄ

Heatmastersin liiketoiminta perustuu asiakaspalveluun ja laatuajatteluun. Toimitamme asiakkaille lämpökäsittelyratkaisuja sertifioitua ISO9000-laatujärjestelmää noudattaen. Sertifioidut työohjeet perustuvat EN ISO 17663-2009 "Hitsauksen ja sen lähiprosessien yhteydessä suoritettavan lämpökäsittelyn laatuvaatimukset” -standardiin.

Heatmastersin henkilökuntaa on lisäksi koulutettu EWF-628r1-10 mukaisella Eurooppalainen hitsausliitosten lämpökäsittelijä –erikoiskursilla

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmämme pohjana on ISO 45001.

Dokumentointi

Jokainen lämpökäsittelytyö dokumentoidaan ja siitä tuotetaan lämpökäsittelytodistus, joka toimii virallisena asiakirjana ja todistuksena tehdystä työstä.

Lämpötilan tasaisuus uuneissa

Uunien lämpötilojen tasaisuus tarkastetaan säännöllisesti tehtävillä mittauksilla. Mittaukset tehdään 36 kuukauden välein ja aina jokaisen korjaustyön jälkeen.

Kalibrointi

Lämpökäsittelylaitteet kalibroidaan säännöllisesti 6 kuukauden välein. Kalibrointi toteutetaan välineillä, joiden toimivuus on testattu virallisissa testilaboratorioissa.

Lataa laatusertifikaatit täältä.